Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2522(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

B7-0051/2012

Debates :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Balsojumi :

PV 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0055

Protokols
Otrdiena, 2012. gada 14. februāra - StrasbūraGalīgā redakcija

13. ES un Marokas nolīgums par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem *** (debates)
CRE

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības un Marokas Karalistes nolīguma noslēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, zivīm un zivsaimniecības produktiem, 1., 2. un 3. protokola un šo protokolu pielikumu aizstāšanu un grozījumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar kuru izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: José Bové (A7-0023/2012).

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES un Marokas nolīgums par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem.

José Bové iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Nicolai Wammen (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Dacian Cioloş (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Lorenzo Fontana (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Cristiana Muscardini PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā un Metin Kazak ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Georgios PAPASTAMKOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, Francisco Sosa Wagner, pie grupām nepiederošs deputāts, Elisabeth Jeggle, David Martin, Carl Haglund, Ana Miranda, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Martin, Marek Józef Gróbarczyk, Paul Murphy, Nick Griffin, Gabriel Mato Adrover, Bernd Lange, Ivo Vajgl, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock, Struan Stevenson, Daniel Caspary, Pier Antonio Panzeri, Esther Herranz García, Josefa Andrés Barea, Jean Roatta, Gianluca Susta, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa un Michel Dantin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Salvatore Iacolino, Bernadette Vergnaud, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Spyros Danellis, Antonello Antinoro, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Pino Arlacchi, María Auxiliadora Correa Zamora un Marco Scurria.

Uzstājās Dacian Cioloş.

SĒDI VADA: László SURJÁN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis), Nicolai Wammen un José Bové.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- José Bové, Raül Romeva i Rueda un Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā - par ES un Marokas nolīgumu par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem (2012/2522(RSP)) (B7-0047/2012);

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andrés Barea un Vital Moreira S&D grupas vārdā - par ES un Marokas nolīgumu par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem (2012/2522(RSP)) (B7-0048/2012);

- Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elmar Brok, Elisabeth Jeggle un María Auxiliadora Correa Zamora PPE grupas vārdā - par ES un Marokas nolīgumu par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem (2012/2522(RSP)) (B7-0049/2012);

- Robert Sturdy ECR grupas vārdā - par ES un Marokas nolīgumu par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem (2012/2522(RSP)) (B7-0051/2012);

- Metin Kazak un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā - par Eiropas Savienības un Marokas Karalistes nolīgumu par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, zivīm un zivsaimniecības produktiem (2012/2522(RSP)) (B7-0054/2012);

- Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Søren Bo Søndergaard, Younous Omarjee, Sabine Lösing un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par ES un Marokas nolīgumu par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem (2012/2522(RSP)) (B7-0055/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 16. februāra protokola 8.7. punkts un 2012. gada 16. februāra protokola 8.8. punkts.

Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 29. martaJuridisks paziņojums