Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2522(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0051/2012

Debatter :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0055

Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2012 - StrasbourgSlutlig utgåva

13. Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter *** (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 2 och 3 och deras bilagor samt om ändring av Europa−Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: José Bové (A7-0023/2012)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter

José Bové redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nicolai Wammen (rådets tjänstgörande ordförande) och Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Lorenzo Fontana (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Cristiana Muscardini för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen och Metin Kazak för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS
Vice talman

Talare: Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Elisabeth Jeggle, David Martin, Carl Haglund, Ana Miranda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Martin, Marek Józef Gróbarczyk, Paul Murphy, Nick Griffin, Gabriel Mato Adrover, Bernd Lange, Ivo Vajgl, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Struan Stevenson, Daniel Caspary, Pier Antonio Panzeri, Esther Herranz García, Josefa Andrés Barea, Jean Roatta, Gianluca Susta, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa och Michel Dantin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Salvatore Iacolino, Bernadette Vergnaud, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Spyros Danellis, Antonello Antinoro, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Pino Arlacchi, María Auxiliadora Correa Zamora och Marco Scurria.

Talare: Dacian Cioloş.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen), Nicolai Wammen och José Bové.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- José Bové, Raül Romeva i Rueda och Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, om avtalet mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter (2012/2522(RSP)) (B7-0047/2012);

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andrés Barea och Vital Moreira för S&D-gruppen om avtalet mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter (2012/2522(RSP)) (B7-0048/2012);

- Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elmar Brok, Elisabeth Jeggle och María Auxiliadora Correa Zamora för PPE-gruppen, om avtalet mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter (2012/2522(RSP)) (B7-0049/2012);

- Robert Sturdy för ECR-gruppen, om avtalet mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter (2012/2522(RSP)) (B7-0051/2012);

- Metin Kazak och Marietje Schaake för ALDE-gruppen, om avtalet mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter (2012/2522(RSP)) (B7-0054/2012);

- Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Søren Bo Søndergaard, Younous Omarjee, Sabine Lösing och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om avtalet mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter (2012/2522(RSP)) (B7-0055/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 16.2.2012 och punkt 8.8 i protokollet av den 16.2.2012.

Senaste uppdatering: 29 mars 2012Rättsligt meddelande