Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000318/2011 (B7-0026/2012)

Arutelud :

PV 15/02/2012 - 19
CRE 15/02/2012 - 19

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 15. veebruar 2012 - StrasbourgLõplik väljaanne

19. Kolmanda riigi õigusaktid ja ELi andmekaitsealased õigusaktid (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000315/2011), mille esitas(id) Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis, Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Stanimir Ilchev ja Giommaria Uggias fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Kolmanda riigi õigusaktide eksterritoriaalne mõju ja ELi andmekaitsealased õigusaktid (B7-0025/2012);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000318/2011), mille esitas(id) Cornelia Ernst, Miguel Portas ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Kolmanda riigi õigusaktide eksterritoriaalne mõju ja ELi andmekaitsealased õigusaktid (B7-0026/2012);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000326/2011), mille esitas(id) Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Kolmanda riigi õigusaktide piiriülene mõju ja ELi andmekaitsealased õigusaktid (B7-0028/2012);

Suuliselt vastatav küsimus(O-000022/2012), mille esitas(id) Simon Busuttil, Manfred Weber ja Jean-Paul Gauzès fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Kolmanda riigi õigusaktide eksterritoriaalne mõju ja ELi andmekaitsealased õigusaktid (B7-0035/2012).

Sophia in 't Veld, Marisa Matias, Jan Philipp Albrecht ja Simon Busuttil esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

Viviane Reding (komisjoni asepresident) vastas suuliselt vastatavatele küsimustele.

Sõna võtsid Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Dimitrios Droutsas fraktsiooni S&D nimel, Véronique Mathieu ja Sophia in 't Veld.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Phil Prendergast, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău ja Kay Swinburne.

Sõna võttis Viviane Reding.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 9. märts 2012Õigusalane teave