Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
ProtokollAndra textformat
Onsdagen den 15 februari 2012 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 4.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 1−2 mars 2012) (debatt)
 5.Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012 - Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012 - Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (debatt)
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012 - Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012 - Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (fortsättning på debatten)
 8.Omröstning
  8.1.Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz och Schengenregelverket *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.2.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.3.Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen ***II (omröstning)
  8.4.Radiospektrumpolitik ***II (omröstning)
  8.5.Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter ***I (omröstning)
  8.6.Ändring av artikel 48.2 om initiativbetänkanden (omröstning)
  8.7.Möjligheten att införa stabilitetsobligationer (omröstning)
  8.8.Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012 (omröstning)
  8.9.Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012 (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Ekonomisk kris, tillväxt och sysselsättning (debatt)
 13.Situationen i Syrien (debatt)
 14.19:e sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève (debatt)
 15.Riktlinjerna för 2013 års budget – Övriga avsnitt (debatt)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning
 17.Blinda personers tillgång till böcker (debatt)
 18.Insättningsgarantisystem ***I (debatt)
 19.Lagstiftning i tredjeländer och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll
Slutlig utgåva (161 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (161 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (149 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (246 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (230 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (111 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (266 kb)
Senaste uppdatering: 9 mars 2012Rättsligt meddelande