Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0093(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0026/2012

Разисквания :

PV 16/02/2012 - 6
CRE 16/02/2012 - 6

Гласувания :

PV 16/02/2012 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0061

Протокол
четвъртък, 16 февруари 2012 г. - СтрасбургОкончателна версия

6. Регионална конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход *** - Регионална конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (разискване)
CRE

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000024/2012), зададен от Emilio Menéndez del Valle и Vital Moreira, от името на комисията INTA, към Комисията: Предложение за решение на Съвета за сключване на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (B7-0036/2012)

Emilio Menéndez del Valle представи доклада и разви въпроса, изискващ устен отговор, с Vital Moreira (автор).

Michel Barnier (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Ana Gomes (докладчик по становището на комисията AFET), Tokia Saïfi, от името на групата PPE, Jörg Leichtfried, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Gianluca Susta, Alexandra Thein, George Sabin Cutaş и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) João Ferreira.

Изказаха се: Michel Barnier и Emilio Menéndez del Valle.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Emilio Menéndez del Valle и Vital Moreira, от името на комисията INTA, относно предложението за решение на Съвета за сключване на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (2012/2519(RSP)) (B7-0061/2012)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 16.2.2012 и точка 8.13 от протокола от 16.2.2012.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 29 март 2012 г.Правна информация