Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2522(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0048/2012

Debatter :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0055

Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2012 - StrasbourgSlutlig utgåva

8.7. Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0047/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012 och B7-0055/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0047/2012

(ersätter B7-0047/2012 och B7-0055/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

José Bové, Yannick Jadot och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Paul Murphy, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Helmut Scholz, Kyriacos Triantaphyllides och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen.

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0047/2012

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0048/2012

(ersätter B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012 och B7-0054/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary och Elisabeth Jeggle för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin och Vital Moreira för S&D-gruppen,

Metin Kazak och George Lyon för ALDE-gruppen,

Robert Sturdy för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0055)

(Resolutionsförslag B7-0055/2012 bortföll.)

Inlägg:
Cristiana Muscardini hade lagt fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 6, vilket inte beaktades, då fler än 40 ledamöter motsatt sig att det skulle beaktas.

Senaste uppdatering: 29 mars 2012Rättsligt meddelande