Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2539(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0076/2012

Debaty :

PV 16/02/2012 - 13.1
CRE 16/02/2012 - 13.1

Głosowanie :

PV 16/02/2012 - 14.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0063

Protokół
Czwartek, 16 lutego 2012 r. - StrasburgWersja ostateczna

14.1. Kara śmierci na Białorusi, w szczególności przypadek Dźmitryja Kanawałaua i Uładzisłaua Kawalioua (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 i B7-0083/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0075/2012

(zastępujący B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 i B7-0083/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari i Rovana Plumb w imieniu grupy S&D;

Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin i Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock i Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR;

Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0063)

Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2012Informacja prawna