Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2541(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0079/2012

Debaty :

PV 16/02/2012 - 13.2
CRE 16/02/2012 - 13.2

Głosowanie :

PV 16/02/2012 - 14.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0064

Protokół
Czwartek, 16 lutego 2012 r. - StrasburgWersja ostateczna

14.2. Egipt - ostatnie wydarzenia (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 i B7-0087/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0079/2012

(zastępujący B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012 i B7-0087/2012):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari i Rovana Plumb w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova i Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE;

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR;

Bastiaan Belder i Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2012)0064)

(Projekt rezolucji B7-0086/2012 stał się bezprzedmiotowy.)

Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2012Informacja prawna