Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2542(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B7-0092/2012

Arutelud :

PV 16/02/2012 - 13.3
CRE 16/02/2012 - 13.3

Hääletused :

PV 16/02/2012 - 14.3
CRE 16/02/2012 - 14.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0065

Protokoll
Neljapäev, 16. veebruar 2012 - StrasbourgLõplik väljaanne

14.3. Surmanuhtluse kohaldamine Jaapanis (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 ja B7-0093/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0088/2012

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0089/2012

(asendades B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 ja B7-0093/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica ja Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel;

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler ja Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0065)

Sõnavõtud

Giles Chichester enne hääletust hääletamise korra kohta.

Viimane päevakajastamine: 29. märts 2012Õigusalane teave