Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2542(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0089/2012

Debatai :

PV 16/02/2012 - 13.3
CRE 16/02/2012 - 13.3

Balsavimas :

PV 16/02/2012 - 14.3
CRE 16/02/2012 - 14.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0065

Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. vasario 16 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

14.3. Mirties bausmė Japonijoje (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 ir B7-0093/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0088/2012

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0089/2012

(pakeičia B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 ir B7-0093/2012)

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica ir Jelko Kacin ALDE frakcijos vardu;

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler ir Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0065)

Kalbėjo:

Giles Chichester, prieš balsavimą, dėl balsavimo procedūros.

Atnaujinta: 2012 m. kovo 29 d.Teisinis pranešimas