Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2542(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0089/2012

Debatter :

PV 16/02/2012 - 13.3
CRE 16/02/2012 - 13.3

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 14.3
CRE 16/02/2012 - 14.3

Antagna texter :

P7_TA(2012)0065

Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2012 - StrasbourgSlutlig utgåva

14.3. Dödsstraff i Japan (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 och B7-0093/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0088/2012

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0089/2012

(ersätter B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 och B7-0093/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica och Jelko Kacin för ALDE-gruppen;

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler och Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen;

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0065)

Inlägg:
Giles Chichester, som före omröstningen gjorde ett förtydligande när det gäller omröstningsförfarandet.

Senaste uppdatering: 29 mars 2012Rättsligt meddelande