Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2911(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0145/2012

Разисквания :

PV 13/03/2012 - 16
CRE 13/03/2012 - 16

Гласувания :

PV 14/03/2012 - 9.9

Приети текстове :

P7_TA(2012)0082

Протокол
вторник, 13 март 2012 г. - СтрасбургОкончателна версия

16. Обръщане на внимание на епидемията от диабет в ЕС (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Обръщане на внимание на епидемията от диабет в ЕС

Nicolai Wammen (действащ председател на Съвета) и Andris Piebalgs (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Simon Busuttil, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Frieda Brepoels, от името на групата Verts/ALE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Zofija Mazej Kukovič, Andres Perello Rodriguez и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Judith A. Merkies, Cristian Silviu Buşoi, Georgios Papanikolaou, Jaroslav Paška и Miroslav Mikolášik.

Изказаха се: Andris Piebalgs, който отговори също така на едно искане за пояснение от Sarah Ludford, и Nicolai Wammen.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Christel Schaldemose и Linda McAvan, от името на групата S&D, относно предприемането на действия във връзка с епидемията от диабет в ЕС (2011/2911(RSP)) (B7-0145/2012);

- Sarah Ludford, Антония Първанова, Frédérique Ries и Giommaria Uggias, от името на групата ALDE, относно предприемането на действия във връзка с епидемията от диабет в ЕС (2011/2911(RSP)) (B7-0146/2012);

- Simon Busuttil и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, от името на групата PPE, относно предприемането на действия във връзка с епидемията от диабет в ЕС (2011/2911(RSP)) (B7-0147/2012);

- Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Nikolaos Chountis и Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, относно постигане на стратегия на ЕС за диабета (2011/2911(RSP)) (B7-0148/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 14.3.2012.

Последно осъвременяване: 11 април 2012 г.Правна информация