Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2911(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0147/2012

Debaty :

PV 13/03/2012 - 16
CRE 13/03/2012 - 16

Głosowanie :

PV 14/03/2012 - 9.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0082

Protokół
Wtorek, 13 marca 2012 r. - StrasburgWersja ostateczna

16. Zwalczanie epidemii cukrzycy w UE (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Zwalczanie epidemii cukrzycy w UE

Nicolai Wammen (urzędujący przewodniczący Rady) i Andris Piebalgs (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Frieda Brepoels w imieniu grupy Verts/ALE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Zofija Mazej Kukovič, Andres Perello Rodriguez i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Judith A. Merkies, Cristian Silviu Buşoi, Georgios Papanikolaou, Jaroslav Paška i Miroslav Mikolášik.

Głos zabrali: Andris Piebalgs, który odpowiedział także na prośbę Sary Ludford o wyjaśnienie, i Nicolai Wammen.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Christel Schaldemose i Linda McAvan w imieniu grupy S&D, w sprawie przeciwdziałania epidemii cukrzycy w UE (2011/2911(RSP)) (B7-0145/2012);

- Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries i Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE, w sprawie przeciwdziałania epidemii cukrzycy w UE (2011/2911(RSP)) (B7-0146/2012);

- Simon Busuttil i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE, w sprawie zwalczania epidemii cukrzycy w UE (2011/2911(RSP)) (B7-0147/2012);

- Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Nikolaos Chountis i Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie realizacji strategii UE dotyczącej cukrzycy (2011/2911(RSP)) (B7-0148/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 14.3.2012.

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2012Informacja prawna