Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2095(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0033/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0033/2012

Debates :

PV 15/03/2012 - 6
CRE 15/03/2012 - 6

Balsojumi :

PV 15/03/2012 - 11.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


Protokols
Ceturtdiena, 2012. gada 15. marta - StrasbūraGalīgā redakcija

6. Konkurētspējīga ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā (debates)
CRE

Ziņojums par ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā [2011/2095(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Chris Davies (A7-0033/2012).

Chris Davies iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Connie Hedegaard (Komisijas locekle).

Uzstājās Mario Pirillo (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Romana Jordan PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Miroslav Ouzký ECR grupas vārdā, Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā, Oreste Rossi EFD grupas vārdā, Nick Griffin, pie grupām nepiederošs deputāts, Markus Pieper, Marita Ulvskog, Theodoros Skylakakis, Satu Hassi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lena Kolarska-Bobińska, Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Francisco Sosa Wagner, Richard Seeber, Rovana Plumb, Holger Krahmer, Yannick Jadot, Konrad Szymański un Roger Helmer.

SĒDI VADA: Georgios PAPASTAMKOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Yannick Jadot un Gerard Batten, lai uzdotu divus zilās kartītes jautājumus Roger Helmer, kurš uz tiem atbildēja, Pilar del Castillo Vera, Matthias Groote, Evžen Tošenovský, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß un Peter Liese.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Alajos Mészáros, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Petru Constantin Luhan un Karin Kadenbach.

Uzstājās Connie Hedegaard un Chris Davies.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 15. marta sēdes protokola 11.1. punkts.

Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 10. maijaJuridisks paziņojums