Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2554(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0152/2012

Debaty :

OJ 13/03/2012 - 103

Głosowanie :

PV 15/03/2012 - 11.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 15 marca 2012 r. - StrasburgWersja ostateczna

11.2. Dyskryminacyjne strony internetowe i reakcje rządów (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone 15 marca 2012 r. (pkt 5 protokołu z dnia 15.3.2012).

Projekty rezolucji B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 i B7-0157/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0152/2012

(zastępujący B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012 i B7-0157/2012):

złożony przez następujących posłów:

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova i Jacek Protasiewicz w imieniu grupy PPE,

Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin i Evgeni Kirilov w imieniu grupy S&D,

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck i Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms i Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE,

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski i Adam Bielan w imieniu grupy ECR,

Marie-Christine Vergiat i Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0087)

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2012Informacja prawna