Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0144/2012

Keskustelut :

OJ 14/03/2012 - 102

Äänestykset :

PV 15/03/2012 - 11.4
CRE 15/03/2012 - 11.4

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 15. maaliskuuta 2012 - StrasbourgLopullinen painos

11.4. Kazakstan (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012 ja B7-0144/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0135/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012 ja B7-0143/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere ja Monica Luisa Macovei PPE-ryhmän puolesta

Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Ana Gomes, Kristian Vigenin, Marek Siwiec ja Emilio Menéndez del Valle S&D-ryhmän puolesta,

Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta

Nicole Kiil-Nielsen ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0089)

(Päätöslauselmaesitys B7-0144/2012 raukesi.)

Puheenvuoro:

Liisa Jaakonsaari ennen äänestystä.

Päivitetty viimeksi: 10. toukokuuta 2012Oikeudellinen huomautus