Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2581(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B7-0178/2012

Dezbateri :

OJ 14/03/2012 - 123

Voturi :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0112

Proces-verbal
Joi, 15 martie 2012 - StrasbourgEdiţie definitivă

11.6. Situația din Belarus (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 şi B7-0183/2012

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0178/2012

(care înlocuieşte B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012 şi B7-0183/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle şi Ria Oomen-Ruijten, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin şi Marek Siwiec, în numele Grupului S&D,

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake şi Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE,

Werner Schulz, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki şi Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului ECR.

Intervenţii

Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D, care a solicitat, în conformitate cu articolul 177 din Regulamentul de procedură, amânarea votului şi Marek Henryk Migalski, care s-a pronunţat împotriva acestei solicitări.

Parlamentul a aprobat cererea.

Votul privind rezoluţia comună a fost, drept urmare, reportat pentru perioada de sesiune martie II 2012.

Ultima actualizare: 10 mai 2012Notă juridică