Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0175/2012

Keskustelut :

PV 15/03/2012 - 16.3
CRE 15/03/2012 - 16.3

Äänestykset :

PV 15/03/2012 - 17.3

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 15. maaliskuuta 2012 - StrasbourgLopullinen painos

16.3. Ihmisoikeusloukkaukset Bahrainissa
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 ja B7-0176/2012

Carl Schlyter, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Monica Luisa Macovei PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sari Essayah, Ana Gomes, Norica Nicolai, Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo, Bernd Posselt ja Alexandra Thein.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ana Gomes, joka halusi ilmoittaa parlamentille, että Etiopia on hyökännyt Eritreaan, ja pyysi Catherine Ashtonilta (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja), että tämä tiedottaa parlamentille tilanteesta AFET-valiokunnan kokouksessa ensi viikolla, ja Bernd Posselt, joka vastusti sitä, että huhtikuun istunnon esityslistalla ei ole keskustelua ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (puhemies merkitsi asian tiedoksi).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2012, kohta 17.3.

Päivitetty viimeksi: 10. toukokuuta 2012Oikeudellinen huomautus