Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0168/2012

Rozpravy :

PV 15/03/2012 - 16.1
CRE 15/03/2012 - 16.1

Hlasování :

PV 15/03/2012 - 17.1

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek 15. března 2012 - ŠtrasburkKonečné znění

17.1. Obchodování s lidmi v poušti na Sinajském poloostrově, zejména případ Solomona W. (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012 a B7-0169/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0158/2012

(nahrazující B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012 a B7-0169/2012):

předložen těmito poslanci:

Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Edit Bauer, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik a Edit Bauer za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Rovana Plumb a Kristian Vigenin za skupinu S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica a Sonia Alfano za skupinu ALDE,

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR,

Fiorello Provera za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2012)0092)

(Návrh usnesení B7-0168/2012 se nebere v potaz.)

Poslední aktualizace: 10. května 2012Právní upozornění