Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2570(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0167/2012

Forhandlinger :

PV 15/03/2012 - 16.2
CRE 15/03/2012 - 16.2

Afstemninger :

PV 15/03/2012 - 17.2

Vedtagne tekster :


Protokol
Torsdag den 15. marts 2012 - StrasbourgEndelig udgave

17.2. Palæstina: israelske styrkers razzia mod palæstinensiske tv-stationer (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 og B7-0170/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0160/2012

(erstatter B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0167/2012 og B7-0170/2012):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, Tanja Fajon og María Muñiz De Urquiza for S&D-Gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen,

Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen,

Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0093)

(Forslag til beslutning B7-0166/2012 bortfaldt).

Seneste opdatering: 10. maj 2012Juridisk meddelelse