Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2570(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0160/2012

Debatten :

PV 15/03/2012 - 16.2
CRE 15/03/2012 - 16.2

Stemmingen :

PV 15/03/2012 - 17.2

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 15 maart 2012 - StraatsburgDefinitieve uitgave

17.2. Palestina: aanvallen van Israëlische troepen op Palestijnse tv-zenders (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 en B7-0170/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0160/2012

(ter vervanging van B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0167/2012 en B7-0170/2012):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, Tanja Fajon en María Muñiz De Urquiza, namens de S&D-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica en Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie,

Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie,

Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0093)

(Ontwerpresolutie B7-0166/2012 komt te vervallen.)

Laatst bijgewerkt op: 10 mei 2012Juridische mededeling