Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B7-0166/2012

Dezbateri :

PV 15/03/2012 - 16.2
CRE 15/03/2012 - 16.2

Voturi :

PV 15/03/2012 - 17.2

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 15 martie 2012 - StrasbourgEdiţie definitivă

17.2. Palestina: raidurile forțelor israeliene asupra unor posturi TV palestiniene (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012 şi B7-0170/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0160/2012

(care înlocuieşte B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0167/2012 şi B7-0170/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, Tanja Fajon şi María Muñiz De Urquiza, în numele Grupului S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE,

Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini şi Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE,

Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0093)

(Propunerea de rezoluţie B7-0166/2012 a devenit caducă.)

Ultima actualizare: 10 mai 2012Notă juridică