Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2571(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0176/2012

Debaty :

PV 15/03/2012 - 16.3
CRE 15/03/2012 - 16.3

Głosowanie :

PV 15/03/2012 - 17.3

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 15 marca 2012 r. - StrasburgWersja ostateczna

17.3. Łamanie praw człowieka w Bahrajnie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 i B7-0176/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0171/2012

(zastępujący B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012 i B7-0176/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka i Alf Svensson w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica i Marian Harkin w imieniu grupy ALDE,

Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda i Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal i Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2012)0094)

(Projekt rezolucji B7-0175/2012 stał się bezprzedmiotowy.)

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2012Informacja prawna