Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2571(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0172/2012

Rozpravy :

PV 15/03/2012 - 16.3
CRE 15/03/2012 - 16.3

Hlasovanie :

PV 15/03/2012 - 17.3

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 15. marca 2012 - ŠtrasburgFinálna verzia

17.3. Porušovanie ľudských práv v Bahrajne (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 a B7-0176/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0171/2012

(nahrádzajúci B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012 a B7-0176/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka a Alf Svensson v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt a Pino Arlacchi v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica a Marian Harkin v mene skupiny ALDE,

Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda a Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal a Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2012)0094)

(Návrh uznesenia B7-0175/2012 sa stal bezpredmetným.)

Posledná úprava: 10. mája 2012Právne oznámenie