Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2571(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0171/2012

Debatter :

PV 15/03/2012 - 16.3
CRE 15/03/2012 - 16.3

Omröstningar :

PV 15/03/2012 - 17.3

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2012 - StrasbourgSlutlig utgåva

17.3. Kränkningar av mänskliga rättigheter i Bahrain (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012 och B7-0176/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0171/2012

(ersätter B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012 och B7-0176/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka och Alf Svensson för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt och Pino Arlacchi för S&D-gruppen,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica och Marian Harkin för ALDE-gruppen,

Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda och Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal och Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0094)

(Resolutionsförslag B7-0175/2012 bortföll.)

Senaste uppdatering: 10 maj 2012Rättsligt meddelande