Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2182(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0047/2012

Внесени текстове :

A7-0047/2012

Разисквания :

PV 29/03/2012 - 5
CRE 29/03/2012 - 5

Гласувания :

PV 29/03/2012 - 9.17
CRE 29/03/2012 - 9.17
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0120

Протокол
четвъртък, 29 март 2012 г. - БрюкселОкончателна версия

5. Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г. (разискване)
CRE

Доклад относно доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС [2011/2182(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

Adina-Ioana Vălean представи доклада.

Изказа се Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Louis Grech (докладчик по становището на комисията IMCO), Morten Løkkegaard (докладчик по становището на комисията CULT), Tatjana Ždanoka (докладчик по становището на комисията LIBE), Zita Gurmai (докладчик по становището на комисията AFCO), Philippe Boulland, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Mike Nattrass, независим член на ЕП, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Anneli Jäätteenmäki, Mara Bizzotto, Andrew Henry William Brons, Simon Busuttil, Enrique Guerrero Salom, Frank Vanhecke и Heinz K. Becker.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Tatjana Ždanoka и Jean-Pierre Audy.

Изказаха се: Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) и Adina-Ioana Vălean.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.17 от протокола от 29.3.2012.

Последно осъвременяване: 3 май 2012 г.Правна информация