Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0380(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0043/2012

Předložené texty :

A7-0043/2012

Rozpravy :

PV 18/04/2012 - 3
CRE 18/04/2012 - 3

Hlasování :

PV 18/04/2012 - 7.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Zápis
Středa 18. dubna 2012 - ŠtrasburkKonečné znění

3. Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 [COM(2010)0794 - C7-0005/2011- 2010/0380(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

Milan Cabrnoch uvedl zprávu.

Vystoupila Sari Essayah za skupinu PPE.

Vystoupil László Andor (člen Komise).

Vystoupili: Alejandro Cercas za skupinu S&D, Siiri Oviir za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Tadeusz Cymański za skupinu EFD, Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL, Angelika Werthmann nezařazená, Csaba Őry, Jutta Steinruck, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Franz Obermayr a Ole Christensen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Băsescu, Gerard Batten, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová a Andrew Henry William Brons.

Vystoupili: László Andor a Milan Cabrnoch.

Rozprava skončila.

Hlasování: 18. dubna 2012.

Poslední aktualizace: 6. června 2012Právní upozornění