Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0380(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0043/2012

Teksty złożone :

A7-0043/2012

Debaty :

PV 18/04/2012 - 3
CRE 18/04/2012 - 3

Głosowanie :

PV 18/04/2012 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 18 kwietnia 2012 r. - StrasburgWersja ostateczna

3. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 [COM(2010)0794 - C7-0005/2011- 2010/0380(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

Milan Cabrnoch przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Sari Essayah w imieniu grupy PPE.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Głos zabrali: Alejandro Cercas w imieniu grupy S&D, Siiri Oviir w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Tadeusz Cymański w imieniu grupy EFD, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Angelika Werthmann niezrzeszona, Csaba Őry, Jutta Steinruck, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Franz Obermayr i Ole Christensen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Băsescu, Gerard Batten, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: László Andor i Milan Cabrnoch.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 18 kwietnia 2012.

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2012Informacja prawna