Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0380(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0043/2012

Ingediende teksten :

A7-0043/2012

Debatten :

PV 18/04/2012 - 3
CRE 18/04/2012 - 3

Stemmingen :

PV 18/04/2012 - 7.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 18 april 2012 - StraatsburgDefinitieve uitgave

7.1. Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 [COM(2010)0794 - C7-0005/2011- 2010/0380(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0121)

Laatst bijgewerkt op: 6 juni 2012Juridische mededeling