Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0092(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0052/2012

Indgivne tekster :

A7-0052/2012

Forhandlinger :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Afstemninger :

PV 19/04/2012 - 6.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0136

Protokol
Onsdag den 18. april 2012 - StrasbourgEndelig udgave

17. Beskatning af energiprodukter og elektricitet * (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

Astrid Lulling forelagde sin betænkning.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Angelika Werthmann (ordfører for udtalelse fra BUDG), Kathleen Van Brempt (ordfører for udtalelse fra ENVI), Béla Kovács (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Werner Langen, om afviklingen af forhandlingen, Inés Ayala Sender (ordfører for udtalelse fra TRAN), Sergio Gutiérrez Prieto (ordfører for udtalelse fra AGRI), Markus Ferber for PPE-Gruppen, Olle Ludvigsson for S&D-Gruppen, og Philippe De Backer for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Martin, Hans-Peter og Alexander Graf Lambsdorff, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Claudio Morganti for EFD-Gruppen, Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, Hans-Peter Martin, løsgænger, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Alexander Graf Lambsdorff, Bas Eickhout, Roger Helmer, Anne Delvaux, Bernd Lange og Sven Giegold.

FORSÆDE: Alexander ALVARO
næstformand

Talere: Gunnar Hökmark, Sławomir Witold Nitras, Richard Seeber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Lange, og Werner Langen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zofija Mazej Kukovič, Spyros Danellis, Cristian Silviu Buşoi, Paul Rübig og Monika Flašíková Beňová.

Talere: Algirdas Šemeta og Astrid Lulling.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 19.4.2012.

Seneste opdatering: 6. juni 2012Juridisk meddelelse