Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0092(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0052/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0052/2012

Συζήτηση :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2012 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0136

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.7. Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας * (ψηφοφορία)

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0136)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0136)

Τελευταία ενημέρωση: 10 Μαΐου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου