Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 19 april 2012 - StrasbourgSlutlig utgåva

15. Situationen för migranter i Grekland (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen för migranter i Grekland

Morten Bødskov (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Marietta Giannakou för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Papanikolaou, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Monika Hohlmeier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Dimitrios Droutsas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nikos Chrysogelos, Nikos Chrysogelos, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou och Emine Bozkurt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Maria Eleni Koppa, Franziska Keller, Franz Obermayr och Salvatore Iacolino.

Talare: Cecilia Malmström och Morten Bødskov.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 10 maj 2012Rättsligt meddelande