Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
ProtokollAndra textformat
Torsdagen den 19 april 2012 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 4.Avtal mellan USA och EU om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security *** (debatt)
 5.Människohandel (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Centralafrikanska republiken om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till unionen *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Liberia om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.3.Riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet ***I (omröstning)
  6.4.Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security är förenligt med fördragen (omröstning)
  6.5.Avtal mellan USA och EU om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security *** (omröstning)
  6.6.Gemensam konsoliderad bolagsskattebas * (omröstning)
  6.7.Beskattning av energiprodukter och elektricitet * (omröstning)
  6.8.Uppmaning om konkreta åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteflykt (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.EU:s anslutning till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (debatt)
 11.Biometriska pass (debatt)
 12.Avgränsning av mindre gynnade områden inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (debatt)
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning
 14.Begreppet "lokalproducerade" livsmedel (debatt)
 15.Situationen för migranter i Grekland (debatt)
 16.Förslag till ändringsbudget nr 1/2012: finansieringen av Iter (debatt)
 17.De följder som delegeringen av kommissionens förvaltning av externt bistånd från huvudkontoret till delegationerna får för biståndet (kortfattad redogörelse)
 18.Modernisering av Europas system för högre utbildning (kortfattad redogörelse)
 19.En konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets (kortfattad redogörelse)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll
Slutlig utgåva (153 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (158 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (151 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (535 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (222 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (111 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (477 kb)
Senaste uppdatering: 10 maj 2012Rättsligt meddelande