Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2603(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0201/2012

Debatten :

OJ 17/04/2012 - 88

Stemmingen :

PV 20/04/2012 - 10.4
CRE 20/04/2012 - 10.4

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0141

Notulen
Vrijdag 20 april 2012 - StraatsburgDefinitieve uitgave

10.4. Situatie in Mali (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0205/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012 en B7-0213/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0201/2012

(ter vervanging van B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012 en B7-0213/2012):

ingediend door de volgende leden:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxela, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Bernd Posselt en Peter Šťastný, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Thijs Berman en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie,

Charles Goerens, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,

François Alfonsi, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0141)

(Ontwerpresolutie B7-0205/2012 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Jan Zahradil over de bekendmaking van de stemmingsuitslagen.

Laatst bijgewerkt op: 6 juni 2012Juridische mededeling