Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2623(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0228/2012

Ingediende teksten :

B7-0228/2012

Debatten :

PV 09/05/2012 - 21
CRE 09/05/2012 - 21

Stemmingen :

PV 10/05/2012 - 12.55
CRE 10/05/2012 - 12.55
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 9 mei 2012 - BrusselDefinitieve uitgave

21. Octrooieren van werkwijzen van wezenlijk biologische aard (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Octrooieren van werkwijzen van wezenlijk biologische aard

Karel De Gucht (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Martin Kastler, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe De Backer, John Bufton, Peter Liese, Tadeusz Zwiefka, Peter Jahr, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Caspary, en Esther de Lange.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rareş-Lucian Niculescu en Phil Bennion.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler en Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, Luigi Berlinguer, Sylvie Guillaume, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Françoise Castex, namens de S&D-Fractie, Martin Häusling en Margarete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, en Corinne Lepage, over de octrooiering van essentiële biologische processen (B7-0228/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.55 van de notulen van 10.5.2012.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2012Juridische mededeling