Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2231(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0133/2012

Rozpravy :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Hlasování :

PV 10/05/2012 - 12.40
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek 10. května 2012 - BruselKonečné znění

9. Absolutorium za rok 2010 (rozprava)
CRE

Předsedající přivítala Vítora Manuela da Silvu Caldeiru (předsedu Účetního dvora).

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, oddíl III, Komise

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise [COM(2011)0473 - C7-0256/2011- 2011/2201(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A7-0098/2012)

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora v souvislosti s udělením absolutoria Komisi za rok 2010

Zpráva o zvláštních zprávách Evropského účetního dvora v souvislosti s udělením absolutoria Komisi za rok 2010 [2011/2225(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A7-0102/2012)

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Evropský parlament

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl I – Evropský parlament [COM(2011)0473 - C7-0257/2011- 2011/2202(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)

Absolutorium 2010: 8., 9. a 10. Evropský rozvojový fond (ERF)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu 8., 9. a 10. Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0471 - C7-0273/2011- 2011/2212(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Rada

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl II – Rada [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Soudní dvůr

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl IV – Soudní dvůr [COM(2011)0473 - C7-0259/2011- 2011/2204(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Účetní dvůr

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2011)0473 - C7-0260/2011- 2011/2205(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Hospodářský a sociální výbor

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2011)0473 - C7-0261/2011- 2011/2206(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Výbor regionů

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2010, oddíl VII – Výbor regionů [COM(2011)0473 - C7-0262/2011- 2011/2207(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Evropský veřejný ochránce práv

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2011)0473 - C7-0263/2011- 2011/2208(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Evropský inspektor ochrany údajů

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [COM(2011)0473 - C7-0264/2011- 2011/2209(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)

Absolutorium 2010: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rok 2010: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie [2011/2232(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)

Absolutorium 2010: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0280/2011- 2011/2219(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)

Absolutorium 2010: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0274/2011- 2011/2213(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)

Absolutorium 2010: Evropská policejní akademie (CEPOL)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0290/2011- 2011/2230(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)

Absolutorium 2010: Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0293/2011- 2011/2234(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0285/2011- 2011/2224(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)

Absolutorium 2010: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0287/2011- 2011/2227(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro chemické látky

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0294/2011- 2011/2235(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro životní prostředí

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)

Absolutorium 2010: Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)

Absolutorium 2010: Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0351/2011- 2011/2264(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro léčivé přípravky

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)

Absolutorium 2010: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0277/2011- 2011/2216(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0284/2011- 2011/2223(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0288/2011- 2011/2228(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro železnice

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0289/2011- 2011/2229(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)

Absolutorium 2010: Evropská nadace odborného vzdělávání

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0283/2011- 2011/2222(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0279/2011- 2011/2218(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)

Absolutorium 2010: Zásobovací agentura Euratomu

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0295/2011- 2011/2236(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)

Absolutorium 2010: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0275/2011- 2011/2214(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)

Absolutorium 2010: Eurojust

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0282/2011- 2011/2221(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)

Absolutorium 2010: Europol

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0316/2011- 2011/2255(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)

Absolutorium 2010: Agentura Evropské unie pro základní práva

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0276/2011- 2011/2215(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)

Absolutorium 2010: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0291/2011- 2011/2231(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)

Absolutorium 2010: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém GNSS

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0292/2011- 2011/2233(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)

Absolutorium 2010: Artemis – vestavěné počítačové systémy

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0299/2011- 2011/2240(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)

Absolutorium 2010: Clean Sky – letecký průmysl a životní prostředí

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0298/2011- 2011/2239(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)

Absolutorium 2010: společný podnik ENIAC

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0352/2011- 2011/2265(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)

Absolutorium 2010: společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík (FCH) na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0301/2011- 2011/2242(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)

Absolutorium 2010: iniciativa pro inovativní léčiva (IMI)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva (IMI) na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0300/2011- 2011/2241(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)

Absolutorium 2010: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0296/2011- 2011/2237(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)

Absolutorium 2010: společný podnik SESAR

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0297/2011- 2011/2238(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)

Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, kterým je zastoupena Inés Ayala Sender, Monica Luisa Macovei a Bogusław Liberadzki uvedli zprávy.

Vystoupili: Nicolai Wammen (úřadující předseda Rady), Algirdas Šemeta (člen Komise) a Vítor Manuel da Silva Caldeira (předseda Účetního dvora).

Vystoupili: Csaba Őry (navrhovatel výboru EMPL), Jutta Haug (navrhovatelka výboru ENVI), Tamás Deutsch (navrhovatel výboru REGI), Guido Milana (navrhovatel výboru PECH), Morten Løkkegaard (navrhovatel výboru CULT), Renate Sommer (navrhovatelka výboru LIBE), Véronique Mathieu (navrhovatelka výboru LIBE), Wim van de Camp (navrhovatel výboru LIBE), Salvatore Iacolino (navrhovatel výboru LIBE), Silvia-Adriana Ţicău (navrhovatelka výboru TRAN), Thijs Berman (navrhovatel výboru DEVE), Simon Busuttil (navrhovatel výboru LIBE), Iliana Ivanova za skupinu PPE, Edit Herczog za skupinu S&D, Jan Mulder za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Andrea Češková za skupinu ECR, Marta Andreasen za skupinu EFD, Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL, Lucas Hartong nezařazený, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, José Bové, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Edit Herczog, a Philip Bradbourn.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Philip Bradbourn, který odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jens Geier, Mikael Gustafsson, Hans-Peter Martin, Marian-Jean Marinescu, Barbara Weiler, Olle Schmidt, Satu Hassi, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Andrew Henry William Brons, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Ryszard Czarnecki, Nicole Sinclaire, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Sonik, Monika Flašíková Beňová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki (navrhovatelka výboru AFET) a Barbara Matera (navrhovatelka výboru FEMM).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Zofija Mazej Kukovič a Elena Băsescu.

Vystoupili: Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Nicolai Wammen, Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier a Monica Luisa Macovei.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12 zápisu ze dne 10.5.2012.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:10 před hlasováním a pokračovalo v 11:30)

Poslední aktualizace: 25. června 2012Právní upozornění