Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2219(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0125/2012

Debates :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Balsojumi :

PV 10/05/2012 - 12.18
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


Protokols
Ceturtdiena, 2012. gada 10. maija - BriseleGalīgā redakcija

9. 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
CRE

Sēdes vadītāja sveica Vítor Manuel da Silva Caldeira (Revīzijas palātas priekšsēdētāju).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES vispārējais budžets, III iedaļa — Komisija

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras [COM(2011)0473 - C7-0256/2011- 2011/2201(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A7-0098/2012).

Eiropas Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar Komisijas 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanu

Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar Komisijas 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2011/2225(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A7-0102/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Parlaments

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2011)0473 - C7-0257/2011- 2011/2202(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonds (EAF)

Ziņojums par 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonda 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0471 - C7-0273/2011- 2011/2212(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Padome

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0095/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Tiesa

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2011)0473 - C7-0259/2011- 2011/2204(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0088/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Revīzijas palāta

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2011)0473 - C7-0260/2011- 2011/2205(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0091/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2011)0473 - C7-0261/2011- 2011/2206(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0092/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Reģionu komiteja

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja [COM(2011)0473 - C7-0262/2011- 2011/2207(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0090/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ombuds

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds [COM(2011)0473 - C7-0263/2011- 2011/2208(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0089/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2011)0473 - C7-0264/2011- 2011/2209(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0093/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — Eiropas Savienības aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole [2011/2232(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0280/2011- 2011/2219(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0274/2011- 2011/2213(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)

Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0290/2011- 2011/2230(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Ziņojums par Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0293/2011- 2011/2234(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0285/2011- 2011/2224(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (CEPCM)

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0287/2011- 2011/2227(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra

Ziņojums par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0294/2011- 2011/2235(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0351/2011- 2011/2264(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0277/2011- 2011/2216(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0284/2011- 2011/2223(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0288/2011- 2011/2228(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra

Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0289/2011- 2011/2229(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0283/2011- 2011/2222(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0279/2011- 2011/2218(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra

Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0295/2011- 2011/2236(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0275/2011- 2011/2214(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eurojust

Ziņojums par Eurojust 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0282/2011- 2011/2221(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Europol

Ziņojums par Eiropas Policijas biroja 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0316/2011- 2011/2255(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0276/2011- 2011/2215(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0291/2011- 2011/2231(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra

Ziņojums par Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0292/2011- 2011/2233(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ARTEMIS (kopīgā tehnoloģiju iniciatīva iegulto datorsistēmu jomā)

Ziņojums par kopuzņēmuma ARTEMIS 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0299/2011- 2011/2240(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Clean Sky” (aviotransports un vide)

Ziņojums par kopuzņēmuma “Clean Sky” 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0298/2011- 2011/2239(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC

Ziņojums par kopuzņēmuma ENIAC 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0352/2011- 2011/2265(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums kurināmā elementu un ūdeņraža jomā (FCH)

Ziņojums par kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0301/2011- 2011/2242(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums IMI (iniciatīva novatorisku zāļu jomā)

Ziņojums par IMI kopuzņēmuma (novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai) 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0300/2011- 2011/2241(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstības vajadzībām

Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0296/2011- 2011/2237(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012).

2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR

Ziņojums par kopuzņēmuma SESAR 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2011)0473 - C7-0297/2011- 2011/2238(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012).

Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier (aizstājot Inés Ayala Sender), Monica Luisa Macovei un Bogusław Liberadzki iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Nicolai Wammen (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis) un Vítor Manuel da Silva Caldeira (Revīzijas palātas priekšsēdētājs).

Uzstājās Csaba Őry (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Jutta Haug (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Tamás Deutsch (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Guido Milana (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Morten Løkkegaard (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Renate Sommer (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Véronique Mathieu (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Wim van de Camp (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Salvatore Iacolino (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Silvia-Adriana Ţicău (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Thijs Berman (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Simon Busuttil (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Iliana Ivanova PPE grupas vārdā, Edit Herczog S&D grupas vārdā, Jan Mulder ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Andrea Češková ECR grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL grupas vārdā, Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, José Bové, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Edit Herczog, un Philip Bradbourn.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jens Geier, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Philip Bradbourn, kas uz to atbildēja, Mikael Gustafsson, Hans-Peter Martin, Marian-Jean Marinescu, Barbara Weiler, Olle Schmidt, Satu Hassi, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Andrew Henry William Brons, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Ryszard Czarnecki, Nicole Sinclaire, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Sonik, Monika Flašíková Beňová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja) un Barbara Matera (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zofija Mazej Kukovič un Elena Băsescu.

Uzstājās Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Nicolai Wammen, Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier un Monica Luisa Macovei.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 10. maija protokola 12. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.10 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 11.30.)

Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 23. jūlijaJuridisks paziņojums