Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2215(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0122/2012

Rozpravy :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Hlasovanie :

PV 10/05/2012 - 12.39
CRE 10/05/2012 - 12.39
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 10. mája 2012 - BruselFinálna verzia

9. Décharge 2010 (rozprava)
CRE

Predsedníčka privítala Vítora Manuela da Silvu Caldeiru (predsedu Dvora audítorov).

Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III, Komisia

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry [COM(2011)0473 - C7-0256/2011- 2011/2201(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Christofer Fjellner (A7-0098/2012)

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2010

Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2010 [2011/2225(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Christofer Fjellner (A7-0102/2012)

Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky parlament

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel I – Európsky parlament [COM(2011)0473 - C7-0257/2011- 2011/2202(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)

Absolutórium za rok 2010: 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0471 - C7-0273/2011- 2011/2212(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)

Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Rada

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel II – Rada [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)

Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Súdny dvor

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel IV – Súdny dvor [COM(2011)0473 - C7-0259/2011- 2011/2204(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)

Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Dvor audítorov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2011)0473 - C7-0260/2011- 2011/2205(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)

Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Hospodársky a sociálny výbor

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2011)0473 - C7-0261/2011- 2011/2206(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)

Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Výbor regiónov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel VII – Výbor regiónov [COM(2011)0473 - C7-0262/2011- 2011/2207(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)

Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky ombudsman

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel VIII – Európsky ombudsman [COM(2011)0473 - C7-0263/2011- 2011/2208(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)

Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [COM(2011)0473 - C7-0264/2011- 2011/2209(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)

Absolutórium za rok 2010: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2010: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr Európskej únie [2011/2232(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)

Absolutórium za rok 2010: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0280/2011- 2011/2219(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0274/2011- 2011/2213(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európska policajná akadémia (CEPOL)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0290/2011- 2011/2230(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)

Absolutórium za rok 2010: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0293/2011- 2011/2234(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0285/2011- 2011/2224(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0287/2011- 2011/2227(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európska chemická agentúra

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0294/2011- 2011/2235(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európska environmentálna agentúra

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0351/2011- 2011/2264(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre lieky

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0277/2011- 2011/2216(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európska námorná bezpečnostná agentúra

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0284/2011- 2011/2223(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0288/2011- 2011/2228(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európska železničná agentúra

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0289/2011- 2011/2229(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0283/2011- 2011/2222(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0279/2011- 2011/2218(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)

Absolutórium za rok 2010: Zásobovacia agentúra Euratomu

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0295/2011- 2011/2236(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0275/2011- 2011/2214(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)

Absolutórium za rok 2010: Eurojust

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0282/2011- 2011/2221(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)

Absolutórium za rok 2010: Europol

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0316/2011- 2011/2255(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)

Absolutórium za rok 2010: Agentúra Európskej únie pre základné práva

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0276/2011- 2011/2215(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0291/2011- 2011/2231(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)

Absolutórium za rok 2010: Agentúra pre európsky GNSS

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0292/2011- 2011/2233(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)

Absolutórium za rok 2010: ARTEMIS - vstavané počítačové systémy

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0299/2011- 2011/2240(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)

Absolutórium za rok 2010: Čisté nebo – aeronautika a životné prostredie

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0298/2011- 2011/2239(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)

Absolutórium za rok 2010: spoločný podnik ENIAC

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0352/2011- 2011/2265(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)

Absolutórium za rok 2010: spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0301/2011- 2011/2242(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)

Absolutórium za rok 2010: iniciatíva za inovačnú medicínu (IMI)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0300/2011- 2011/2241(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)

Absolutórium za rok 2010: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0296/2011- 2011/2237(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)

Absolutórium za rok 2010: spoločný podnik SESAR

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2010 [COM(2011)0473 - C7-0297/2011- 2011/2238(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)

Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier (ktorý nahrádzal Inés Ayala Senderovú), Monica Luisa Macovei a Bogusław Liberadzki uviedli svoje správy.

Vystúpili: Nicolai Wammen (úradujúci predseda Rady), Algirdas Šemeta (člen Komisie) a Vítor Manuel da Silva Caldeira (predseda Dvora audítorov).

Vystúpili títo poslanci: Csaba Őry (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Jutta Haug (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Tamás Deutsch (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Guido Milana (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Morten Løkkegaard (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Renate Sommer (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Véronique Mathieu (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Wim van de Camp (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Salvatore Iacolino (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Silvia-Adriana Ţicău (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Thijs Berman (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Simon Busuttil (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Iliana Ivanova v mene skupiny PPE, Edit Herczog v mene skupiny S&D, Jan Mulder v mene skupiny ALDE, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Andrea Češková v mene skupiny ECR, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, Søren Bo Søndergaard v mene skupiny GUE/NGL, Lucas Hartong – nezaradený poslanec, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, José Bové, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Edit Herczog, a Philip Bradbourn.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jens Geier, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku, ktorú zodpovedal Philip Bradbourn, Mikael Gustafsson, Hans-Peter Martin, Marian-Jean Marinescu, Barbara Weiler, Olle Schmidt, Satu Hassi, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Andrew Henry William Brons, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Ryszard Czarnecki, Nicole Sinclaire, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Sonik, Monika Flašíková Beňová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko) a Barbara Matera (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zofija Mazej Kukovič a Elena Băsescu.

Vystúpili títo poslanci: Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Nicolai Wammen, Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier a Monica Luisa Macovei.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12 zápisnice zo dňa 10.5.2012.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.10 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.30 h.)

Posledná úprava: 25. júna 2012Právne oznámenie