Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0315(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0085/2012

Ingediende teksten :

A7-0085/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/05/2012 - 12.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 10 mei 2012 - BrusselDefinitieve uitgave

12.2. Beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Rusland ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EG) nr.1342/2007 van de Raad betreffende het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie [COM(2011)0715 - C7-0396/2011- 2011/0315(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Robert Sturdy (A7-0085/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0149)

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2012Juridische mededeling