Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2208(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0089/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0089/2012

Συζήτηση :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2012 - 12.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

12.15. Απαλλαγή 2010: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2011)0473 - C7-0263/2011- 2011/2208(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0162)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0162)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (πβλ. Παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου