Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 21. mája 2012 - ŠtrasburgFinálna verzia

13. Program práce
CRE

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu schôdzí máj II 2012 (PE 483.922/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok a štvrtok

So súhlasom politických skupín bude rozprava o správe, ktorú predkladá Metin Kazak (A7-0157/2012) (bod 110 PDOJ) presunutá z utorkového večera na štvrtok dopoludnia. Rozprava bude nahradená rozpravou o obchodnej dohode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej, ktorá sa pôvodne mala konať vo štvrtok (bod 119 PDOJ).

Streda

Bez zmeny.

Vystúpili títo poslanci: Astrid Lulling k zostavovaniu programu rokovania, Jean-Pierre Audy a Hannes Swoboda k neprítomnosti predsedu Európskej rady pri rozprave o príprave neformálneho samitu EÚ.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Posledná úprava: 11. júna 2012Právne oznámenie