Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000106/2012 (B7-0113/2012)

Rozpravy :

PV 23/05/2012 - 17

Hlasování :

OJ 24/05/2012 - 100

Přijaté texty :


Zápis
Středa 23. května 2012 - ŠtrasburkKonečné znění

17. Iniciativa „Příležitosti pro mladé“ (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000106/2012), kterou pokládá Pervenche Berès za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Komisi: Iniciativa „Příležitosti pro mladé“ (B7-0113/2012)

Pervenche Berès rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

László Andor (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Heinz K. Becker za skupinu PPE, Alejandro Cercas za skupinu S&D, Riikka Manner za skupinu ALDE, a Emilie Turunen za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: Milan Cabrnoch za skupinu ECR, Juozas Imbrasas za skupinu EFD, Thomas Händel za skupinu GUE/NGL, Nicole Sinclaire nezařazená, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Phil Bennion, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Younous Omarjee, Derek Roland Clark, aby odpověděl na otázku, kterou mu zvednutím modré karty položila Jutta Steinruck, Danuta Jazłowiecka, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Emer Costello, Frédéric Daerden, Andrea Cozzolino, Sylvana Rapti, Kinga Göncz, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Iliana Malinova Iotova a Sergio Gaetano Cofferati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyn Regner, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Josef Weidenholzer, Eija-Riitta Korhola, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula a Anna Záborská.

Vystoupil László Andor.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Pervenche Berès za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci o iniciativě „Příležitosti pro mladé“ (B7-0233/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.5 zápisu ze dne 24.5.2012.

Poslední aktualizace: 11. června 2012Právní upozornění