Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
четвъртък, 24 май 2012 г. - СтрасбургОкончателна версия

12. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Метин Казак - A7-0157/2012

Iva Zanicchi, Peter Jahr, Elena Băsescu и Charles Tannock

Положението в Украйна, случаят на Юлия Тимошенко - RC-B7-0235/2012

Iva Zanicchi, Norica Nicolai, Marek Józef Gróbarczyk, Peter Jahr, Elena Băsescu и Charles Tannock

Изказа се Jean-Pierre Audy относно неофициалното заседание на Европейския съвет вчера.

Доклад Gerben-Jan Gerbrandy - A7-0161/2012

George Lyon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė и Christa Klaß

Инициатива „Възможности за младежта“ -B7-0233/2012

Anthea McIntyre, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė и Seán Kelly

Доклад Edit Bauer - A7-0160/2012

Mitro Repo, Charles Tannock, Seán Kelly и Monica Luisa Macovei

Швейцарски квоти за броя на разрешителните за пребиваване, издавани на граждани на Полша, Литва, Латвия, Естония, Словения, Словакия, Чешката република, Унгария - B7-0248/2012

Elena Băsescu

Последно осъвременяване: 10 юли 2012 г.Правна информация