Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0257/2012

Debatter :

PV 24/05/2012 - 15.1
CRE 24/05/2012 - 15.1

Omröstningar :

PV 24/05/2012 - 16.1

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 24 maj 2012 - StrasbourgSlutlig utgåva

16.1. Venezuela: eventuellt tillbakadragande från den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0239/2012, B7-0240/2012, B7-0249/2012, B7-0250/2012, B7-0251/2012, B7-0255/2012 och B7-0257/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0239/2012

(ersätter B7-0239/2012, B7-0249/2012 och B7-0257/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza och Luis Yáñez-Barnuevo García för S&D-gruppen;

Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Ulrike Lunacek och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen;

Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen.

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0239/2012

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0240/2012

(ersätter B7-0240/2012, B7-0250/2012, B7-0251/2012 och B7-0255/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tunne Kelam och Tokia Saïfi för PPE-gruppen;

Renate Weber, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen;

Charles Tannock, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen;

Fiorello Provera för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0227)

Senaste uppdatering: 11 juni 2012Rättsligt meddelande