Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2694(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0374/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/07/2012 - 13.5

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2012 - StrasbourgSlutlig utgåva

13.5. EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem (omröstning)

Debatten hölls den 12 juni 2012 (punkt 13 i protokollet av den 12.6.2012).

Resolutionsförslag B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 och B7-0377/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0296/2012

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION B7-0373/2012

(ersätter B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 och B7-0376/2012):

inlämnat av följande ledamöter:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols och Boris Zala för S&D-gruppen;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0298)

(Resolutionsförslag B7- 0377/2012 bortföll.)

Senaste uppdatering: 31 augusti 2012Rättsligt meddelande