Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2308(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0283/2012

Keskustelut :

PV 20/11/2012 - 11
CRE 20/11/2012 - 11

Äänestykset :

PV 21/11/2012 - 5.12
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0443

Pöytäkirja
Tiistai 20. marraskuuta 2012 - StrasbourgLopullinen painos

11. Liuskekaasun ja liuskeöljyn erottelun ympäristövaikutukset - Liuskekaasun ja -öljyn teolliset, energia- ja muut näkökohdat (keskustelu)
CRE

Mietintö liuskekaasun ja liuskeöljyn erottelun ympäristövaikutuksista [2011/2308(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Mietintö liuskekaasun ja -öljyn teollisista, energia- ja muista näkökohdista [2011/2309(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

Rebecca Harms käytti puheenvuoron, jossa hän viittasi ennen äänestyksiä käyttämäänsä puheenvuoroon, ja vaati, että edunvalvojien rekisteriin kuulumattoman eturyhmän järjestämä liuskekaasua koskeva näyttely puretaan tai että näyttelyn järjestäjä "Citizens' Initiative For Responsible Energy" sisällytetään edunvalvojien rekisteriin avoimuuden varmistamiseksi. Puhemies merkitsi asian muistiin ja korosti, että näyttelylle on myönnetty asianmukainen lupa.

Holger Krahmer käytti puheenvuoron Rebecca Harmsin puheenvuorosta.

Bogusław Sonik ja Niki Tzavela esittelivät mietintönsä.

Janez Potočnik (komission jäsen) ja Günther Oettinger (komission jäsen) käyttivät puheenvuoron.

Puheenvuorot: Catherine Grèze (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Konrad Szymański, Filip Kaczmarek ja Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jan Březina PPE-ryhmän puolesta, Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Konrad Szymański, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Jan Březina ja Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Sandrine Bélier ja Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański EFD-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Robert Goebbels ja Paweł Robert Kowal, ja sitoutumaton Nick Griffin.

Puhetta johti
varapuhemies Jacek PROTASIEWICZ

Puheenvuorot: Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, joka vastasi myös neljään kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi ja Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Niki Tzavela keskustelun etenemisestä, Paul Nuttall, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sandrine Bélier, Sabine Wils, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski keskustelun etenemisestä, Sabine Wils, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Holger Krahmer ja Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Claude Turmes ja Michèle Rivasi, Franz Obermayr keskustelun etenemisestä, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels ja Graham Watson.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Puheenvuorot: Andrzej Grzyb ja Struan Stevenson esittääkseen kysymykset sinistä korttia nostamalla Graham Watsonille, joka vastasi niihin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß ja Lena Kolarska-Bobińska.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach ja Mairead McGuinness.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik ja Niki Tzavela.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.11.2012, kohta 5.12 ja istunnon pöytäkirja 21.11.2012, kohta 5.13.

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2012Oikeudellinen huomautus