Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2025(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0274/2012

Ingivna texter :

A7-0274/2012

Debatter :

PV 21/11/2012 - 11
CRE 21/11/2012 - 11

Omröstningar :

PV 22/11/2012 - 13.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0453

Protokoll
Onsdagen den 21 november 2012 - StrasbourgSlutlig utgåva

11. Utvidgningspolitik, kriterier och EU:s strategiska intressen (debatt)
CRE

Betänkande om utvidgningspolitik, kriterier och EU:s strategiska intressen [2012/2025(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012)

Maria Eleni Koppa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen) och Nadezhda Neynsky (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Kristian Vigenin för S&D-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Francisco José Millán Mon, Knut Fleckenstein, Franz Obermayr, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Anna Ibrisagic och Eleni Theocharous.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Jan Kozłowski, Richard Howitt, Norica Nicolai, Jelko Kacin, Csaba Sógor, Andrew Duff, Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu och Elmar Brok.

Talare: Štefan Füle.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: Maria Eleni Koppa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.8 i protokollet av den 22.11.2012.

Senaste uppdatering: 10 december 2012Rättsligt meddelande