Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0303(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0362/2012

Debaty :

PV 10/12/2012 - 15
CRE 10/12/2012 - 15

Głosowanie :

PV 11/12/2012 - 8.14
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0479

Protokół
Poniedziałek, 10 grudnia 2012 r. - StrasburgWersja ostateczna

15. Umowa o stowarzyszeniu między UE a Ameryką Centralną (debata)
CRE

Wstępne sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w prawie zawarcia Umowy ustanawiające stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony [16395/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra przedstawił sprawozdanie i zalecenie.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Głos zabrali: Jean-Pierre Audy (w sprawie niektórych wypowiedzi Karela De Guchta), Eva Joly (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE, i Luis Yáñez-Barnuevo García w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE, Edvard Kožušník w imieniu grupy ECR, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Ska Keller, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Jörga Leichtfrieda, Jörg Leichtfried, Ulrike Lunacek i Pablo Zalba Bidegain (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA).

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Silvia-Adriana Ţicău i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Karel De Gucht i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 11.12.2012 i pkt 8.14 protokołu z dnia 11.12.2012.

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2016Informacja prawna