Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 grudnia 2012 r. - StrasburgWersja ostateczna

9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
CRE

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Vital Moreira - A7-0208/2012
Julie Girling, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė i Daniel Hannan

Sprawozdanie Pablo Arias Echeverría - A7-0341/2012
Lara Comi, Iva Zanicchi, Mojca Kleva Kekuš, Emma McClarkin, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Daniel Hannan, Syed Kamall i Catherine Stihler

Sprawozdanie Jan Zahradil - A7-0367/2012
Lara Comi, Nirj Deva, Iva Zanicchi, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello, Seán Kelly, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Marietje Schaake - A7-0374/2012
Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Laima Liucija Andrikienė i Syed Kamall

Zalecenie do drugiego czytania Vital Moreira - A7-0389/2012
Monica Luisa Macovei i Syed Kamall

Sprawozdanie Bernhard Rapkay - A7-0001/2012
Lara Comi, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Jim Higgins, Morten Messerschmidt, Izaskun Bilbao Barandica i Seán Kelly

Sprawozdanie Raffaele Baldassarre - A7-0002/2012
Lara Comi, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei i Charles Tannock

Sprawozdanie Klaus-Heiner Lehne - A7-0009/2012
Lara Comi i Monica Luisa Macovei

Sprawozdania Bernhard Rapkay - A7-0001/2012, Raffaele Baldassarre - A7-0002/2012 i Klaus-Heiner Lehne - A7-0009/2012
Ewald Stadler

Sprawozdanie Jörg Leichtfried - A7-0237/2012
Emma McClarkin

Sprawozdanie José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0360/2012
Monica Luisa Macovei i Adam Bielan

Sprawozdanie Bernd Lange - A7-0249/2012
Piotr Borys

Sprawozdanie Mário David - A7-0388/2012
Patrice Tirolien, George Lyon, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė, Gianluca Susta, Emer Costello i Diane Dodds

Sprawozdanie Roberta Angelilli - A7-0340/2012
Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello i Diane Dodds

Sprawozdanie Anna Rosbach - A7-0373/2012
Horst Schnellhardt, Monica Luisa Macovei, Christa Klaß i Diane Dodds

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2013Informacja prawna