Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2286(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0016/2013

Teksty złożone :

A7-0016/2013

Debaty :

PV 07/02/2013 - 4
CRE 07/02/2013 - 4

Głosowanie :

PV 07/02/2013 - 5.8
CRE 07/02/2013 - 5.8

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0057

Protokół
Czwartek, 7 lutego 2013 r. - StrasburgWersja ostateczna

4. Europejski Bank Inwestycyjny - roczne sprawozdanie za rok 2011 (debata)
CRE

Roczne sprawozdanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2011 [2012/2286(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Mario Mauro (A7-0016/2013)

Mario Mauro przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Werner Hoyer (Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego) i Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Jean-Pierre Audy (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Marietta Giannakou w imieniu grupy PPE, George Sabin Cutaş w imieniu grupy S&D, Theodoros Skylakakis w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Jean-Pierre'a Audy'ego.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Roberta Goebbelsa, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Andreas Mölzer niezrzeszony, Anni Podimata, Nils Torvalds, Claude Turmes, Andrea Češková, Niki Tzavela, Jacky Hénin, Auke Zijlstra, Edit Herczog, Charles Goerens i Zuzana Brzobohatá.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Cancian, Oldřich Vlasák i Andrzej Grzyb.

Głos zabrali: Connie Hedegaard (członkini Komisji), Werner Hoyer i Mario Mauro.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.8 protokołu z dnia 7.2.2013.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11:35 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12:00.)

Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2013Informacja prawna